VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Detaily publikace

Název článku: Konstrukce manipulačních nástaveb servisních robotů pro obsluhu pacientů
Druh publikace: Článek v domácím časopise
Časopis: Jemná mechanika a optika
Autoři:

Kárník Ladislav

Rok vydání: 2004
Databáze:
DOI:  
Scopus EID:  
WOS a.n.:  

Bibliografická citace:

Kárník, L. Konstrukce manipulačních nástaveb servisních robotů pro obsluhu pacientů. Jemná mechanika a optika. 2004, roč. 49, č. 2, s. 59-62. ISSN 0447-6441.