VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Detaily publikace

Název článku: Problematika optimalizace v konstrukci robotů
Druh publikace: Článek v domácím časopise
Časopis: IT CAD
Autoři:

Konečný Zdeněk

Rok vydání: 2004
Databáze:
DOI:  
Scopus EID:  
WOS a.n.:  

Bibliografická citace:

Konečný, Z. Problematika optimalizace v konstrukci robotů. IT CAD. 2004, roč. 14, č. 5, s. 4-5. ISSN 0862-996x.