VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Detaily publikace

Název článku: Přenos 3D modelů ze systému Pro/ENGINEER
Druh publikace: Článek v domácím časopise
Časopis: IT CAD
Autoři:

Konečný Zdeněk

Rok vydání: 2004
Databáze:
DOI:  
Scopus EID:  
WOS a.n.:  

Bibliografická citace:

Konečný, Z. Přenos 3D modelů ze systému Pro/ENGINEER. IT CAD. 2004, roč. 14, č. 6, s. 34-35. ISSN 0862-996x.