VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Detaily publikace

Název příspěvku: Use the manipulation body with artificial muscles in service robots
Druh publikace: Příspěvek na mezinárodní konferenci nebo semináři
Sborník: Proceedings of International Conference Robtep 2004 Vyšné Ružbachy, Slovak Republic, 19. - 21. 5. 2004
Autoři:

Kárník Ladislav

Turoň M.

Rok vydání: 2004
Databáze:
DOI:  
Scopus EID:  
WOS a.n.:  

Bibliografická citace:

Kárník, L., Turoň, M. Use the manipulation body with artificial muscles in service robots. In Proceedings of International Conference Robtep 2004 Vyšné Ružbachy, Slovak Republic, 19. - 21. 5. 2004. 2004. pp. 270-275. ISBN 80-8073-134-9.