VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Detaily publikace

Název příspěvku: Servisní robot pro inspekci potrubí
Druh publikace: Příspěvek na domácí konferenci nebo semináři
Sborník: Setkání ústavů a kateder oboru výrobní stroje a robotika, Ostrava 14. - 15. 9. 2004
Autoři:

Buzek V.

Kárník Ladislav

Rok vydání: 2004
Databáze:
DOI:  
Scopus EID:  
WOS a.n.:  

Bibliografická citace:

Buzek, V., Kárník, L. Servisní robot pro inspekci potrubí. In Setkání ústavů a kateder oboru výrobní stroje a robotika, Ostrava 14. - 15. 9. 2004. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2004. sborník anotací s. 17/4. ISBN 80-248-0645-2.