VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Detaily publikace

Název článku: Další úspěch Katedry robototechniky
Druh publikace: Článek v domácím časopise
Časopis: Akademik
Autoři:

Konečný Zdeněk

Kárník Ladislav

Rok vydání: 2004
Databáze:
DOI:  
Scopus EID:  
WOS a.n.:  

Bibliografická citace:

Konečný, Z., Kárník, L. Další úspěch Katedry robototechniky. Akademik. 2004, roč. VIII, č. 1, s. 14. ISBN 80-248-0514-6.