VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Detaily publikace

Název publikace: Základy technické dokumentace
Druh publikace: Učebnice, skriptum
Autoři:

Konečný Zdeněk

Rok vydání: 2003
Databáze:
DOI:  
Scopus EID:  
WOS a.n.:  

Bibliografická citace:

Konečný, Z. Základy technické dokumentace. 1. vyd. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2003. 84 s. ISBN 80-248-0514-6.