VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Detaily publikace

Název článku: Aplikace servisních robotů na pásovém podvozku
Druh publikace: Článek v zahraničním časopise
Časopis: Strojárstvo
Autoři:

Kárník Ladislav

Skařupa Jiří

Rok vydání: 2003
Databáze:
DOI:  
Scopus EID:  
WOS a.n.:  

Bibliografická citace:

Kárník, L., Skařupa, J. Aplikace servisních robotů na pásovém podvozku. Strojárstvo. 2003, roč. VII, č. 1, s. 34-35. ISSN 1335-2938.