VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Detaily publikace

Název článku: Koncepce řešení pohonů robotů
Druh publikace: Článek v zahraničním časopise
Časopis: AT&P journal
Autoři:

Skařupa Jiří

Rok vydání: 2003
Databáze:
DOI:  
Scopus EID:  
WOS a.n.:  

Bibliografická citace:

Skařupa, J. Koncepce řešení pohonů robotů. AT&P journal. 2003, roč. IX, č. 2, s. 67-69. ISSN 1335-2237.