VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Detaily publikace

Název článku: Optimalizace dopravních tras pásové dopravy
Druh publikace: Článek v zahraničním časopise
Časopis: Transport&Logistic
Autoři:

Gondek H.

Skařupa Jiří

Šamárek J.

Rok vydání: 2003
Databáze:
DOI:  
Scopus EID:  
WOS a.n.:  

Bibliografická citace:

Gondek, H., Skařupa, J., Šamárek, J. Optimalizace dopravních tras pásové dopravy. Transport&Logistic. 2003, vol. 3, no. 4, s. 5-14. ISSN 1451-107X.