VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Detaily publikace

Název článku: Mobilní subsystémy servisních robotů
Druh publikace: Článek v zahraničním časopise
Časopis: Acta Mechanica Slovaca
Autoři:

Kárník Ladislav

Skařupa Jiří

Rok vydání: 2003
Databáze:
DOI:  
Scopus EID:  
WOS a.n.:  

Bibliografická citace:

Kárník, L., Skařupa, J. Mobilní subsystémy servisních robotů. Acta Mechanica Slovaca. 2003, vol. 7, no. 4. ISSN 1335-2393.