VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Detaily publikace

Název článku: Manipulační nástavby u servisních robotů
Druh publikace: Článek v zahraničním časopise
Časopis: Strojárstvo
Autoři:

Kárník Ladislav

Rok vydání: 2003
Databáze:
DOI:  
Scopus EID:  
WOS a.n.:  

Bibliografická citace:

Kárník, L. Manipulační nástavby u servisních robotů. Strojárstvo. roč. VII, č. 3, s. 29. ISSN 1335-2938.