VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Detaily publikace

Název článku: Antropomorfní chapadla 2. časť
Druh publikace: Článek v zahraničním časopise
Časopis: Strojárstvo
Autoři:

Kárník Ladislav

Rok vydání: 2003
Databáze:
DOI:  
Scopus EID:  
WOS a.n.:  

Bibliografická citace:

Kárník, L. Antropomorfní chapadla 2. časť. Strojárstvo. 2003, roč. VII, č. 7-8, s. 40-41. ISSN 1335-2938.