VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Detaily publikace

Název článku: Mobilní subsystémy s pásovým podvozkem
Druh publikace: Článek v zahraničním časopise
Časopis: Acta Mechanica Slovaca
Autoři:

Kárník Ladislav

Skařupa Jiří

Rok vydání: 2002
Databáze:
DOI:  
Scopus EID:  
WOS a.n.:  

Bibliografická citace:

Kárník, L., Skařupa, J. Mobilní subsystémy s pásovým podvozkem. Acta Mechanica Slovaca. 2002, vol. 6, no. 4, pp. 79-84. ISSN 1335-2393.