VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Detaily publikace

Název článku: Integrated Means for Design of Robotic Systems
Druh publikace: Článek v domácím časopise
Časopis: Transactions of the VŠB-TU of Ostrava
Autoři:

Skařupa Jiří

Rok vydání: 2003
Databáze:
DOI:  
Scopus EID:  
WOS a.n.:  

Bibliografická citace:

Skařupa, J. Integrated Means for Design of Robotic Systems. Transactions of the VŠB-TU of Ostrava. 2003, vol. XLIX, Mechanical Series, no. 1, part 2, s. 47-52. ISBN 80–248–0240-6.