VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Detaily publikace

Název příspěvku: Servisní mobilní robot pro obslužné aplikace
Druh publikace: Příspěvek na domácí konferenci nebo semináři
Sborník: Servisní robotika
Autoři:

Buzek V.

Kárník Ladislav

Rok vydání: 2003
Databáze:
DOI:  
Scopus EID:  
WOS a.n.:  

Bibliografická citace:

Buzek, V., Kárník, L. Servisní mobilní robot pro obslužné aplikace. In Servisní robotika. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2003. sborník anotací s. 7. ISBN 80-248-0494-8.