VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Detaily publikace

Název příspěvku: Lokomoční ústrojí servisních robotů pro indoor aplikace
Druh publikace: Příspěvek na domácí konferenci nebo semináři
Sborník: Setkání ústavů a kateder oboru výrobní stroje a robotika
Autoři:

Kárník Ladislav

Buzek V.

Rok vydání: 2003
Databáze:
DOI:  
Scopus EID:  
WOS a.n.:  

Bibliografická citace:

Kárník, L., Buzek, V. Lokomoční ústrojí servisních robotů pro indoor aplikace. In Setkání ústavů a kateder oboru výrobní stroje a robotika. Praha : FS ČVUT, 2003. s. II/34–II/36. ISBN 80-01-02815-1.