VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Detaily publikace

Název příspěvku: Manipulační nástavba s umělými svaly
Druh publikace: Příspěvek na domácí konferenci nebo semináři
Sborník: Servisní robotika
Autoři:

Kárník Ladislav

Turoň M.

Rok vydání: 2003
Databáze:
DOI:  
Scopus EID:  
WOS a.n.:  

Bibliografická citace:

Kárník, L., Turoň, M. Manipulační nástavba s umělými svaly. In Servisní robotika. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2003. sborník anotací s. 12. ISBN 80-248-0494-8.