VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Detaily publikace

Název příspěvku: Servisní robot pro tělesně postižené
Druh publikace: Příspěvek na domácí konferenci nebo semináři
Sborník: Servisní robotika
Autoři:

Konečný Zdeněk

Rok vydání: 2003
Databáze:
DOI:  
Scopus EID:  
WOS a.n.:  

Bibliografická citace:

Konečný, Z. Servisní robot pro tělesně postižené. In Servisní robotika. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2003. sborník anotací s. 15. ISBN 80-248-0494-8.