VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Detaily publikace

Název publikace: Roboty a manipulátory I
Druh publikace: Učebnice, skriptum
Autoři:

Skařupa Jiří

Rok vydání: 2002
Databáze:
DOI:  
Scopus EID:  
WOS a.n.:  

Bibliografická citace:

Skařupa, J. Roboty a manipulátory I. 1. vyd. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2002. 136 s. ISBN 80-248-0044-6.