VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Detaily publikace

Název článku: Die Analyse der technologischen Prozesse für Festlegung der Parameter der erneuerung Maschinensystem
Druh publikace: Článek v domácím časopise
Časopis: Transactions of the VŠB-TU of Ostrava
Autoři:

Burkovič Jan

Rok vydání: 2002
Databáze:
DOI:  
Scopus EID:  
WOS a.n.:  

Bibliografická citace:

Burkovič, J. Die Analyse der technologischen Prozesse für Festlegung der Parameter der erneuerung Maschinensystem. Transactions of the VŠB-TU of Ostrava. 2002, vol. XLVIII, Mechanical series, no. 1. ISBN 80-248-0240-6. ISSN 1210-0471.