VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Detaily publikace

Název článku: Use of design model four-wheel chassis
Druh publikace: Článek v domácím časopise
Časopis: Transactions of the VŠB-TU of Ostrava
Autoři:

Buzek V.

Kárník Ladislav

Rok vydání: 2002
Databáze:
DOI:  
Scopus EID:  
WOS a.n.:  

Bibliografická citace:

Buzek, V., Kárník, L. Use of design model four-wheel chassis. Transactions of the VŠB-TU of Ostrava. 2002, vol. XLVIII, Mechanical series, no. 1. ISBN 80-248-0240-6. ISSN 1210-0471.