VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Detaily publikace

Název článku: Design specifity of Slender Robots
Druh publikace: Článek v domácím časopise
Časopis: Transactions of the VŠB-TU of Ostrava
Autoři:

Skařupa Jiří

Mostýn Vladimír

Rok vydání: 2002
Databáze:
DOI:  
Scopus EID:  
WOS a.n.:  

Bibliografická citace:

Skařupa, J., Mostýn, V. Design specifity of Slender Robots. Transactions of the VŠB-TU of Ostrava. 2002, vol. XLVIII, Mechanical series, no. 1. ISBN 80-248-0240-6. ISSN 1210-0471.