VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Detaily publikace

Název článku: Servisní roboty pro prostředí indoor
Druh publikace: Článek v domácím časopise
Časopis: Technik
Autoři:

Kárník Ladislav

Rok vydání: 2002
Databáze:
DOI:  
Scopus EID:  
WOS a.n.:  

Bibliografická citace:

Kárník, L. Servisní roboty pro prostředí indoor. Technik. 2002, roč. X, č. 8, s. 14-16. ISSN 1210-616X.