VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Detaily publikace

Název článku: Výuka CAD systémů na Fakultě strojní, VŠB–TU Ostrava
Druh publikace: Článek v domácím časopise
Časopis: IT CAD
Autoři:

Plchová A.

Konečný Zdeněk

Rok vydání: 2002
Databáze:
DOI:  
Scopus EID:  
WOS a.n.:  

Bibliografická citace:

Plchová, A., Konečný, Z. Výuka CAD systémů na Fakultě strojní, VŠB–TU Ostrava. IT CAD. 2002, roč. 12, č. 3, s. 22-23. ISSN 0862-996x.