VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Detaily publikace

Název článku: Monitoring s využitím servisních robotů ve zdravotnictví
Druh publikace: Článek v domácím časopise
Časopis: Jemná mechanika a optika
Autoři:

Kárník Ladislav

Rok vydání: 2002
Databáze:
DOI:  
Scopus EID:  
WOS a.n.:  

Bibliografická citace:

Kárník, L. Monitoring s využitím servisních robotů ve zdravotnictví. Jemná mechanika a optika. 2002, roč. 47, č. 10, s. 316-318. ISSN 0447-6441.