VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Detaily publikace

Název článku: Úspěch posluchače katedry robototechniky
Druh publikace: Článek v domácím časopise
Časopis: Akademik
Autoři:

Konečný Zdeněk

Rok vydání: 2002
Databáze:
DOI:  
Scopus EID:  
WOS a.n.:  

Bibliografická citace:

Konečný, Z. Úspěch posluchače katedry robototechniky. Akademik. 2002, s. 14. ISSN 1213-8916.