VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Detaily publikace

Název článku: Servisní roboty na kolovém podvozku
Druh publikace: Článek v zahraničním časopise
Časopis: Strojárstvo
Autoři:

Kárník Ladislav

Rok vydání: 2002
Databáze:
DOI:  
Scopus EID:  
WOS a.n.:  

Bibliografická citace:

Kárník, L. Servisní roboty na kolovém podvozku. Strojárstvo. 2002, roč. VI, č. 7-8, s. 42-43. ISSN 1335-2938.