VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Detaily publikace

Název příspěvku: Use of mobile robots at automatization industrial process
Druh publikace: Příspěvek na mezinárodní konferenci nebo semináři
Sborník: V. Medzinárodná konferencia: Nové smery vo výrobných technológiách 2002, Prešov
Autoři:

Kárník Ladislav

Rok vydání: 2002
Databáze:
DOI:  
Scopus EID:  
WOS a.n.:  

Bibliografická citace:

Kárník, L. Use of mobile robots at automatization industrial process. In V. Medzinárodná konferencia: Nové smery vo výrobných technológiách 2002, Prešov. Prešov : Fakulta výrobných technológií TU Košice, 2002. s. 317-321. ISBN 80-70099-828-8.