VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Detaily publikace

Název příspěvku: Aktuální problémy ve výuce výrobní techniky a robototechniky
Druh publikace: Příspěvek na mezinárodní konferenci nebo semináři
Sborník: Sborník Stretnutie kateder výrobných strojo, systémov a robotiky, Žilina 11. - 12. 9. 2002
Autoři:

Skařupa Jiří

Rok vydání: 2002
Databáze:
DOI:  
Scopus EID:  
WOS a.n.:  

Bibliografická citace:

Skařupa, J. Aktuální problémy ve výuce výrobní techniky a robototechniky. In Sborník Stretnutie kateder výrobných strojo, systémov a robotiky, Žilina 11. - 12. 9. 2002. Žilina : TU Žilina, 2002. s. 51-62.