VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Detaily publikace

Název příspěvku: Software for creativity support
Druh publikace: Příspěvek na mezinárodní konferenci nebo semináři
Sborník: Proceedings of International Conference COMTEP 2002, Košice 30. 10. 2002
Autoři:

Skařupa Jiří

Rok vydání: 2002
Databáze:
DOI:  
Scopus EID:  
WOS a.n.:  

Bibliografická citace:

Skařupa, J. Software for creativity support. In Proceedings of International Conference COMTEP 2002, Košice 30. 10. 2002. Košice : SjF TU Košice, 2002. s. 95-98. ISBN 80-7099-889-X.