VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Detaily publikace

Název publikace: Průmyslové a servisní roboty : Návrh a konstrukce
Druh publikace: Učebnice, skriptum
Autoři:

Skařupa Jiří

Rok vydání: 2001
Databáze:
DOI:  
Scopus EID:  
WOS a.n.:  

Bibliografická citace:

Skařupa, J. Průmyslové a servisní roboty : Návrh a konstrukce. 1. vyd. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2001. 135 s.