VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Detaily publikace

Název publikace: Modelování a analýza konstrukce robotů I
Druh publikace: Učebnice, skriptum
Autoři:

Konečný Zdeněk

Rok vydání: 2001
Databáze:
DOI:  
Scopus EID:  
WOS a.n.:  

Bibliografická citace:

Konečný, Z. Modelování a analýza konstrukce robotů I. 1. vyd. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2001. 136 s.