VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Detaily publikace

Název práce: Tvarová a rozměrová optimalizace PRaM
Druh publikace: Disertační práce
Autoři:

Konečný Zdeněk

Rok vydání: 2000
Databáze:
DOI:  
Scopus EID:  
WOS a.n.:  

Bibliografická citace:

Konečný, Z. Tvarová a rozměrová optimalizace PRaM : disertační práce. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2000. 87 s.