VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Detaily publikace

Název práce: Počítačová podpora konstrukčního řešení PRaM
Druh publikace: Disertační práce
Autoři:

Lyko Z.

Rok vydání: 2000
Databáze:
DOI:  
Scopus EID:  
WOS a.n.:  

Bibliografická citace:

Lyko, Z. Počítačová podpora konstrukčního řešení PRaM : disertační práce. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2000. 92 s.