VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Detaily publikace

Název článku: Application of service robots in building
Druh publikace: Článek v domácím časopise
Časopis: Sborník vědeckých prací VŠB-TU Ostrava
Autoři:

Kárník Ladislav

Rok vydání: 2001
Databáze:
DOI:  
Scopus EID:  
WOS a.n.:  

Bibliografická citace:

Kárník, L. Application of service robots in building. Sborník vědeckých prací VŠB-TU Ostrava. 2001, roč. XLVII, řada strojní, č. 1. ISSN 1210-0471.