VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Detaily publikace

Název článku: Chassis of service robots with exploitation for destruction, renewal and diagnostics buildings
Druh publikace: Článek v zahraničním časopise
Časopis: Transactions of the Universities of Košice
Autoři:

Kárník Ladislav

Rok vydání: 2001
Databáze:
DOI:  
Scopus EID:  
WOS a.n.:  

Bibliografická citace:

Kárník, L. Chassis of service robots with exploitation for destruction, renewal and diagnostics buildings. Transactions of the Universities of Košice. 2001, č. 1, s. 7-12. ISSN 1335-2334.