VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Detaily publikace

Název příspěvku: Special of translation modules of mobile service robots
Druh publikace: Příspěvek na mezinárodní konferenci nebo semináři
Sborník: Automatizácia/Robotika v teórii a praxi, ROBTEP 2001, Prešov 14. 12. 2001
Autoři:

Kárník Ladislav

Konečný Zdeněk

Rok vydání: 2001
Databáze:
DOI:  
Scopus EID:  
WOS a.n.:  

Bibliografická citace:

Kárník, L., Konečný, Z. Special of translation modules of mobile service robots. In Automatizácia/Robotika v teórii a praxi, ROBTEP 2001, Prešov 14. 12. 2001. Košice : SF TU Košice, 2001. s. 63-68. ISBN 80-7099-749-4.