VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Detaily publikace

Název příspěvku: The application of CAD\'s tools for robots and manipulators design
Druh publikace: Příspěvek na mezinárodní konferenci nebo semináři
Sborník: Automatizácia/Robotika v teórii a praxi, ROBTEP 2001, Prešov 14. 12. 2001
Autoři:

Konečný Zdeněk

Kárník Ladislav

Rok vydání: 2001
Databáze:
DOI:  
Scopus EID:  
WOS a.n.:  

Bibliografická citace:

Konečný, Z., Kárník, L. The application of CAD\'s tools for robots and manipulators design. In Automatizácia/Robotika v teórii a praxi, ROBTEP 2001, Prešov 14. 12. 2001. Košice : SF TU Košice, 2001. s. 75-78. ISBN 80-7099-749-4.