VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Detaily publikace

Název příspěvku: The possibility of using artificial muscles from SMA material in anthropomorphic grippers for service robots
Druh publikace: Příspěvek na mezinárodní konferenci nebo semináři
Sborník: International Workshop on Robot-Multi-Agent-Systems R-MAS 2001, Ostrava 8th June
Autoři:

Kárník Ladislav

Rok vydání: 2001
Databáze:
DOI:  
Scopus EID:  
WOS a.n.:  

Bibliografická citace:

Kárník, L. The possibility of using artificial muscles from SMA material in anthropomorphic grippers for service robots. In International Workshop on Robot-Multi-Agent-Systems R-MAS 2001, Ostrava 8th June. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2001. pp. 16-19. ISBN 80-7078-901-8.