VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Detaily publikace

Název příspěvku: The possible use of sma artificial muscles in service robots
Druh publikace: Příspěvek na mezinárodní konferenci nebo semináři
Sborník: Mechatronics robotics and biomechanics
Autoři:

Kárník Ladislav

Rok vydání: 2001
Databáze:
DOI:  
Scopus EID:  
WOS a.n.:  

Bibliografická citace:

Kárník, L. The possible use of sma artificial muscles in service robots. In Mechatronics robotics and biomechanics. Třešť, 2001. s. 149-154. ISSN 80-7204-207-6.