VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Detaily publikace

Název příspěvku: Application of service robots for renewal and diagnostics buildings
Druh publikace: Příspěvek na domácí konferenci nebo semináři
Sborník: AUTOS 2001, Praha 26. 4. - 27. 4. 2001
Autoři:

Kárník Ladislav

Rok vydání: 2001
Databáze:
DOI:  
Scopus EID:  
WOS a.n.:  

Bibliografická citace:

Kárník, L. Application of service robots for renewal and diagnostics buildings. In AUTOS 2001, Praha 26. 4. - 27. 4. 2001. Praha, 2001. s. 117-124. ISSN 1212-5709.