VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Detaily publikace

Název publikace: Mobilní roboty
Druh publikace: Monografie
Autoři:

Kárník Ladislav

Knoflíček R.

Marcinčin J. N.

Rok vydání: 2000
Databáze:
DOI:  
Scopus EID:  
WOS a.n.:  

Bibliografická citace:

Kárník, L., Knoflíček, R., Marcinčin, J. Mobilní roboty. Opava : MÁRFY SLEZSKO, 2000. 210 s. ISBN 80-902746-2-5.