VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Detaily publikace

Název příspěvku: Service robots – formulation of a task order for development
Druh publikace: Příspěvek na mezinárodní konferenci nebo semináři
Sborník: Sborník mezinárodní vědecké konference fakulty strojní
Autoři:

Skařupa Jiří

Rok vydání: 2000
Databáze:
DOI:  
Scopus EID:  
WOS a.n.:  

Bibliografická citace:

Skařupa, J. Service robots – formulation of a task order for development. In Sborník mezinárodní vědecké konference fakulty strojní. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2000. sekce Výrobní systémy s průmyslovými roboty. s. 54.1-54.6. ISBN 80-7078-799-6.