VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Detaily publikace

Název příspěvku: Inteligentní metody tvarové a rozměrové optimalizace
Druh publikace: Příspěvek na mezinárodní konferenci nebo semináři
Sborník: Workshop 2000 Fakulty strojní
Autoři:

Konečný Zdeněk

Rok vydání: 2000
Databáze:
DOI:  
Scopus EID:  
WOS a.n.:  

Bibliografická citace:

Konečný, Z. Inteligentní metody tvarové a rozměrové optimalizace. In Workshop 2000 Fakulty strojní. 1. vyd. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2000. s. 36-39. ISBN 80-7078-745-7.