VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Detaily publikace

Název příspěvku: Robot analysis – condition of successfull innovation
Druh publikace: Příspěvek na mezinárodní konferenci nebo semináři
Sborník: Workshop 2000 Fakulty strojní
Autoři:

Skařupa Jiří

Pluháček P.

Rok vydání: 2000
Databáze:
DOI:  
Scopus EID:  
WOS a.n.:  

Bibliografická citace:

Skařupa, J., Pluháček, P. Robot analysis – condition of successfull innovation. In Workshop 2000 Fakulty strojní. 1. vyd. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2000. s. 154-157. ISBN 80-7078-745-7.