VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Detaily publikace

Název příspěvku: Možnosti uplatnění umělých svalů u mobilních robotů
Druh publikace: Příspěvek na mezinárodní konferenci nebo semináři
Sborník: V. Medzinárodná konferencia Nové smery vo výrobných technológiách, Prešov 2000
Autoři:

Kárník Ladislav

Rok vydání: 2000
Databáze:
DOI:  
Scopus EID:  
WOS a.n.:  

Bibliografická citace:

Kárník, L. Možnosti uplatnění umělých svalů u mobilních robotů. In V. Medzinárodná konferencia Nové smery vo výrobných technológiách, Prešov 2000. Košice : Fakulta výrobných technológií TU Košice, 2000. s. 535-536. ISBN 80-7099-524-6.