VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Detaily publikace

Název článku: Mobilní robotická zařízení ve zdravotnictví
Druh publikace: Článek v domácím časopise
Časopis: Jemná mechanika a optika
Autoři:

Kárník Ladislav

Rok vydání: 2000
Databáze:
DOI:  
Scopus EID:  
WOS a.n.:  

Bibliografická citace:

Kárník, L. Mobilní robotická zařízení ve zdravotnictví. Jemná mechanika a optika. 2000, roč. 45, č. 6, s. 178-180. ISSN 0447-6441.