VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Detaily publikace

Název článku: Monitoring and 3D metric data capturing robot
Druh publikace: Článek v zahraničním časopise
Časopis: Acta Mechanica Slovaca
Autoři:

Kárník Ladislav

Stankovič J.

Vala D.

Babjak Ján

Rok vydání: 2008
Databáze:
DOI:  
Scopus EID:  
WOS a.n.:  

Bibliografická citace:

Kárník, L., Stankovič, J., Vala, D., Babjak, J. Monitoring and 3D metric data capturing robot. Acta Mechanica Slovaca. 2008, vol. 12, no. 2A, p. 321-328. ISSN 1335-2392.