VŠB-TU Ostrava Fakulta strojní Katedra robotiky

Detaily publikace

Název příspěvku: The possible use of artificial muscled in biorobotic mechanism
Druh publikace: Příspěvek na mezinárodní konferenci nebo semináři
Sborník: ROBTEP 1999
Autoři:

Kárník Ladislav

Rok vydání: 1999
Databáze:
DOI:  
Scopus EID:  
WOS a.n.:  

Bibliografická citace:

Kárník, L. The possible use of artificial muscled in biorobotic mechanism. In ROBTEP 1999. Košice : SF TU Košice, 1999. pp. 109-114. ISBN 80-7099-453-3.